Asbest laten verwijderen

Specialistische begeleiding voor, tijdens en na asbesttrajecten in woningen

24/7 Calamiteitennummer asbest

Kesselaar Milieu Techniek BV beschikt over een 24/7 calamiteitennummer voor particulieren. Indien u het vermoeden heeft dat er bij een incident of bouwwerkzaamheden asbest aanwezig is, dan is het dringende advies direct contact op te nemen.

  • stop werkzaamheden bij een vermoeden van asbest
  • bij brand of andere incidenten en het vermoeden van aanwezigheid van asbest

Bel direct met het Calamiteitennummer onder 06 54 72 76 76. Dit nummer kunt u 24 uur per dag bereiken bij asbestcalamiteiten.

Neem contact op

Asbest laten verwijderen

Kesselaar Milieu Techniek BV is gespecialiseerd in het verwijderen van asbest, de zogenaamde asbestsanering, in en rond woningen.

Het verwijderen van asbest dient te worden overgelaten aan professionele, goed opgeleide vakmensen (VCA gecertificeerd). KMT heeft de juiste kennis en middelen in huis om uw woning of bijgebouw conform vigerende wet- en regelgeving rond asbest op te leveren. Wij saneren zowel binnen als buiten. Hiernaast zorgen wij ook voor het afvoeren en storten van het verwijderde asbest. Een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering is altijd aanwezig bij een project.

KMT zorgt voor alle stappen van het asbestverwijderingsproces. Dit resulteert in een professionele afhandeling van uw asbestsanering. Het project wordt van A tot Z door ons begeleidt.

  • Aanvraag asbestinventarisatie
  • Indienen aanvraag sloopmelding (via omgevingsloket)
  • Aanmelden asbestsanering
  • Uitvoering asbestsanering
  • Aanvragen verplichte vrijgave meting
Neem contact op