Een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf

Een betrouwbare partner voor particulieren, bedrijven en overheid

Over asbest

Asbest is een natuurlijk product en een verzamelnaam voor in de natuur voorkomende mineralen en silicaten die bestaan uit fijne, microscopisch kleine vezels; onwaarneembaar met het blote oog. De delfstof asbest wordt gewonnen in onder andere Zuid-Amerika, Rusland en Canada. De naam asbest komt van de Russische stad Asbest en de internationale benaming Asbestos vindt de oorsprong in de Canadese stad Asbestos. Er bestaan verschillende soorten asbestmineralen. Asbestvezels zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:

 • De spiraalvormige of serpentijnachtige, waaronder chrysotiel, de meest voorkomende (wit asbest)
 • De rechte of amfiboolachtige, waaronder crocidoliet (blauw asbest), amosiet (bruin asbest), anthophylliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) en actinoliet (groen asbest).

Er kunnen in geval van blootstelling aan asbest verschillende asbestziekten ontstaan, zoals asbestose, asbestpleuritis, longkanker, mesothelioom (zowel aan longvlies, buikvlies als hartzakje) en pleura verdikking.

Neem contact op

Kwaliteitszorg Kesselaar Milieu Techniek BV

Met asbest moet voorzichtig en professioneel worden omgegaan. Kesselaar Milieutechniek is een asbestverwijderingsbedrijf dat is gecertificeerd conform procescertificaat asbestverwijdering en verzorgt het gehele traject bij asbestincidenten.

 • Aanvraag asbestinventarisatie
 • Indienen aanvraag sloopmelding (via omgevingsloket)
 • Aanmelden asbestsanering
 • Uitvoering asbestsanering
 • Aanvragen verplichte vrijgave meting

Kesselaar Milieu Techniek BV werkt volgens de vigerende wet- en regelgeving alsmede de vastgestelde normen voor het verwijderen van asbest. Daartoe hanteert Kesselaar Milieu Techniek BV diverse protocollen, kent certificering en heeft aandacht voor veiligheid en milieu.

Neem contact op

Netwerkpartners & kwaliteitszorg

Bij Kesselaar Milieu Techniek BV bent u als opdrachtgever verzekerd van:

 • onafhankelijk gecertificeerde asbestverwijdering
 • goede en praktische kwaliteitsnorm: duidelijk, eenvoudig en werkbaar
 • eenduidige handhaving en efficiĆ«nte samenwerking tussen en met handhavende partijen
 • samenwerkende keten: opdrachtgevers, leveranciers, partners, handhavers en overheid
 • landelijke netwerk voor kennis en kunde m.b.t. asbestverwijdering
 • goede kennisuitwisseling tussen partijen en ondernemers in de asbestverwijderingsbranche

Kesselaar Milieu Techniek BV aangesloten bij Arisq. Een samenwerking van diverse partners op het gebied van calamiteitenondersteuning en de preventie daarvan. Aangesloten partners beschikken over de benodigde kennis, expertise en uitrusting om direct ondersteuning te bieden bij calamiteiten op het gebied van asbest, gevaarlijke stoffen, (brand)veiligheid, legionella en gasongevallen. Kesselaar Milieu Techniek BV is derhalve 24 uur per dag bereikbaar ook via 06- 54 72 76 76

Kesselaar Milieu Techniek BV is verbonden aan Ascert, een beheerstichting die certificatieschema’s voor het asbestwerkveld asbest opstelt en beheert. Ascert is een door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestelde stichting en betrekt alle partijen in het werkveld die de belangen binnen de asbestbranche vertegenwoordigen.

Neem contact op